0
0,00 DKK

Forberedelse

Grundlæggende
For at få det optimale ud af vildtageren er det vigtigt at forberede et ordentligt såbed, det giver optimale betingelser for dine frø. Hvis du er i tvivl om jordbundstilstanden, anbefaler vi, at du får taget jordbundsprøver af arealet.

Forberedelse
Planlægger du at så et nyt areal i foråret, anbefaler vi, at du, efteråret før, sprøjter arealet, hvis det kan tillades. Sprøjtning på det tidspunkt af året er meget effektivt, det forhindrer tidlig ukrudtvækst.

12-14 dage før pløjning/harvning sprøjtes arealet. Pløj eller harv derefter arealet. Lad arealet ligge et stykke tid til arealet har fået et grønt skær af ukrudt (max 0,5- 2 cm højt ukrudt). Herefter sprøjtes/harves det igen, så der opnåes et rent såbed.  Jo flere gange jo bedre såbed . Ved harvning skal man max 4 cm i dybden da man risikerer at trække nye ukrudtsfrø op til overfladen hvorefter de vil begynde at spire.

Vi sår selv ført i juni måned og har renholdt vores såbed mindst 3 gange efter pløjningen. 

Ønsker du ikke at sprøjte, kan du fræse eller harve arealet. Dette kræver dog, at du skal over arealet en del gange, dybde 2-4cm , begynd helst året før.

Harvning af såbed inden såning
Hvis jorden er for hård til at så, harves jorden i 2-4 cm dybde, så jorden er løs og jævn. Ved dybere harvning risikerer man at man trække nye ukrudtsfrø op til overfladen hvorefter de spirer Harv ikke mere end nødvendigt pga. fugtigheden i jorden,
 
    Ingen varer fundet